hİzmet paketlerİmden sİZE EN UYGUN OLANI seçİn.

 

Diğer danışmanlık şirketlerinin aksine, ben size ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlanmış özel hizmet paketleri sunuyorum. Her bir paket bir dizi hizmet kalemi içeriyor ve bütçenize uygun sabit fiyat modeliyle sunuluyor. Örneğin, temel pazarlama aktivitelerini zaten yapıyorsanız ama sosyal medya alanında biraz daha etkin olayım diyorsanız, o zaman sadece "Get Social" paketini seçebilirsiniz. Özellikle satışlarınızı arttıracak faaliyetlerde bulunmak istiyorsanız "Sales boost" paketini seçmeniz isabetli olacaktır. Birden fazla paket seçeneğinizin olduğu gibi, tüm pazarlama konularını kapsayan "Go pro" paketini seçerek her hizmetten bir sabit fiyat garantisiyle yararlanabilirsiniz.

Alttaki paketlerimi inceleyin ve size en uygun olanları seçin.


temel İhtİyaçlara odaklanir ve şİrketİnİzİ Asgarİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTEBİLMEK İÇİN hazir hale getİrİr.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 6 saatlik danışmanlık hizmeti.
 • Müşterinin pazardaki konumunun belirlenmesi.
 • Pazar araştırması.
 • Pazarlama check-up.
 

Kurumsal kİmlİk üzerİne odaklanır ve Şİrketİnİzİn bİlİnİr bİr marka olma yolunda alt yapiyi hazirlar.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 8 saatlik danışmanlık hizmeti.
 • Kurumsal kimlik yaratma (yazı fontu, renkler, görsel).
 • Marka kullanım alanları ve kuralları.
 • Logo ve kırtasiye tasarımı.
 

İletİşİm konusuna odaklanir ve MÜşterİlerle etkİlİ İletİŞİm kurmayla İlgİlİ Stratejİler hazirlar.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 10 saat danışmanlık hizmeti.
 • İletişim araçları hazırlama ve uygulama.
 • Dijital & mobil iletişim platformları kurma.
 • PR aktivitleri için stratejiler belirleme.
 • Sonuçları izleme ve raporlama.
 

Salesboost.jpg

satış artirmaya odaklidir ve ölçülebİlİr kampanyalar yaratir.

 

Minimum pakete dahil olan:

 • 15 saat danışmanlık hizmeti.
 • Müşteriyle birlikte satış hedefleri beirleme.
 • Satış promosyon fikirleri yaratma.
 • Kampanyalar hazırlama ve yönetme.
 • Sonuçları izleme ve raporlama.
 

Müşterİ sadakati konusuna odaklanir ve sadik müşterİ yaratmak İçİn stratejİler hazirlar.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 14 saat danışmanlık hizmeti.
 • Müşteri veri tabanı hazırlama.
 • Teşvik ve ödül programları kurgulama.
 • Sadakatı geliştirecek kampanyalar yaratma.
 • Sonuçları izleme ve raporlama.
 

Müşterİ İlİşkİlerİ Üzerİne odaklanir ve sosyal pazarlama stratejİlerİ hazirlar.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 13 saat danışmanlık hizmeti.
 • Sosyal medya platformları kurmak.
 • İçerik ve topluluk yönetimi.
 • Sonuçları izleme ve raporlama.
 

Tüm paketlerİn dahİl olduĞu komple pazarlama hİzmetlerİ sunar.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • 40 saat danışmanlık hizmeti.
 • Tüm hizmet paketleri.

İlave olarak:

 • Çözüm ortaklarının sunduğu çok özel fiyatlar.
 • Uzun vadeli strateji belirleme.
 • Detaylı analiz, izleme ve raporlama.
 

Tematİk Paketlerİn dışinda, tamamen İhtİyaçlariniza göre hazirlanan özel çözümler.

 

Minimum pakete dahil olanlar:

 • Kapsamlı proje hazırlama.
 • Teklif sunumu.
 

Diğer notlar:

 • Her paket için ayrı sabit fiyat uygulanır.
 • Yukarıdaki paketlerde asgari danışmanlık saatler verilmiştir, işin kapsamına göre danışmanlık süresi artış gösterebilir.
 • Tüm fiyatlarımız sadece danışmanlık hizmetini kapsar, çözüm ortaklarımızla sunacağımız ilave hizmetler (üretim, operasyonel) ayrıca fatura edilir.