Web Sİtesİ Kullanım Koşulları

 

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Web sitesinin sahibi Emre Yardımcı Marketing Consultancy olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Emre Yardımcı Marketing Consultancy’ye aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

 

1.     İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Emre Yardımcı Marketing Consultancy’ye ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. Emre Yardımcı Marketing Consultancy, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

 

2.     İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

3.     Emre Yardımcı Marketing Consultancy, web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı 

Emre Yardımcı Marketing Consultancy işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Emre Yardımcı Marketing Consultancy, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Emre Yardımcı Marketing Consultancy link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Emre Yardımcı Marketing Consultancy dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Emre Yardımcı Marketing Consultancy’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Emre Yardımcı Marketing Consultancy bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. 

Emre Yardımcı Marketing Consultancy bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

emreyardimci.com web sitesi’nin sahibi Emre Yardımcı Marketing Consultancy’dır. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, slogan, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin ya da Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Emre Yardımcı Marketing Consultancy’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Tüm resimler Unsplash, StockSnap gibi ücretsiz lisans veren sitelerden temin edilmiştir. Tüm ikonlar Freepik tarafından tasarlanmıştır.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Emre Yardımcı Marketing Consultancy, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Emre Yardımcı Marketing Consultancy, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Emre Yardımcı Marketing Consultancy’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.